INFORMACIÓ SOBRE LES ASSEGURANCES ESPORTIVES

Barcelona, 11 de març 2020

Atès el Real Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a tot el territori nacional, durant 15 dies, la FCTA informa respecte a les assegurances contractades de AE i RC dels federats i federades, UNIFEDESPORT informa que:

La limitació de llibertat  de circulació de persones a només adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçaments a llocs de treball, assistència a persones que ho necessitin, o causes de força major, exclou directament la pràctica de l’activitat esportiva.

Queda suspesa l’apertura al públic de locals on es desenvolupi activitat esportiva i de lleure.

Qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades, es poden entendre com a negligència i per tant l’ocurrència d’accidents esportius en negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa.

Per tant la responsabilitat final serà de cada federat o federada, que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma.

Tot i que, tots els expedients en tràmit, seguiran el seu curs, tenint en compte que evidentment es poden veure afectats en la gestió per la situació crítica en aquest moment, de la sanitat pública i privada.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.