Assegurances

PROTOCOL D'ACTUACIÓ en cas d’accident

1.- PRIMERA ASSISTÈNCIA

L’assegurat ha de TRUCAR al 902 120 863 o al 91 757 24 04 i únicament ha de facilitar el número de pòlissa de MGS perquè es pugui autoritzar l’assistència d’urgències.

Núm. Pòlissa: 51326604

També es pot identificar com a assegurat de la FEDERACIÓ CATALANA DE TIR AMB ARC. En aquest telèfon l’adreçaran al CENTRE MÈDIC CONCERTAT més proper.

2.- ASSISTÈNCIA SUCCESSIVA

Per a la tramitació i autorització de qualsevol Acte Mèdic posterior a la primera assistència sol·licitada caldrà :

– Trucar al 902.120.863 o 91.757.24.04 per la tramitació i autorització de qualsevol acte mèdic.

– Enviar de la declaració segellada per la federació al fax o correu electrònic següents:

Fax: 95.454.24.35 / sucbarcelonacorredores@mgs.es

Recepcionada la Declaració d’accidents a MGS, es procedirà a les autoritzacions i seguiment de l’accident corresponent.