ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB L'OFICINA D'ATENCIÓ ALS CLUBS